آرشیو برچسب: Weak States

پروژه غرب برای بی ثبات سازی محیط داخلی ایران

افغانستان از سال ۱۹۴۵ تاکنون، همیشه قربانی ژئوپلیتیک خود و موقعیت ژئواستراتژیک خود بوده است.

ادامه مطلب »
theme