آرشیو برچسب: Notizie Geopolitiche

سیاه‌نامه‌ای برای زیرسوال‌بردن امنیت ایران

در ماه گذشته دو تن از خبرنگاران پایگاه خبری ایتالیایی «نوتیزیِ ژئوپولِتیکِ» (Notizie Geopolitiche) وابسته به «سیلویو برلوسکونی» نخست‌وزیر اسبق و بدنام ایتالیا، با حضور در ایران، گزارشی سراسر سیاه‌نمایی از وضعیت کشورمان تهیه و منتشر کردند.

ادامه مطلب »
theme