آرشیو برچسب: Lee statue

چند حقیقت ناگفته در مورد واقعه شارلوتزویل+عکس

نگاه اولیه این است که این حادثه نتیجه اقدامات خشن یک عده نژادپرست و نئونازی است که میخواهند جامعه آمریکا را به هم بریزند. اما این همه حقیقت نیست.

ادامه مطلب »
theme