آرشیو برچسب: 21 تیر

الگوهای دختران ایرانی را دریابید؟

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ: امتحان تمام شده است و من در راهروی دانشگاه منتظر یک دوست هستم. قول داده است در جمع و جور کردن پرسشنامه پایان نامه ام کمکم کند. هنوز نیامده که گفت و گوی دو دختر دانشجو توجه ام را جلب می کند. هرچه نگاه می کنم شکل و شمایلشان به دانشجو جماعت نمی خورد. اما دانشجویند! دانشجوی یک دانشگاه دولتی! بهترین فرصت بود برای گپ و گفتی که مرا برساند به آنچه که در ذهنم جا خشک کرده، نمی دانم چه شد که حرف از حجاب شد. بی مقدمه پرسیدم حجاب ...

ادامه مطلب »

الگوهای دختران ایرانی را دریابید؟

وقتی حرف از زن و نقش آن در جامعه می شود زبان ها بی محابا از ارزش والای آن سخن به میان می رانند اما در واقع وقتی به متن جامعه رجوع می کنی آنچه که کمتر بدان پرداخته می شود؛ نقش بی بدیل این عنصر خلاق هستی است.

ادامه مطلب »
theme