آرشیو برچسب: سلاح بیولوژیکی

آمریکا از تروریسم بیولوژیکی تا تروریسم درمانی

تمامی نشانه‌ها به رغم انکار آمریکا حاکی از آن است ویروس کرونا حاصل جنگ بیولوژیکی است که آمریکا به راه انداخته و یا حداقل این مسئله قابل بحث و بررسی است.

ادامه مطلب »
theme