آرشیو برچسب: برهنه کردن زیر برج میلاد

مویه کردن در آغوش یار برای زنان برهنه زیر برج میلاد

چرا آنقدر که انتشار خبر تجاوز برای آنها نان و آب دارد ، از انعکاس چنین اخباری امتناع می کنند و نان و آبی نمی برند؟؟ .. نکند هر کس که روسری سرش کند زن نیست

ادامه مطلب »
theme