آرشیو برچسب: آیات عظام

تحصنی که شاه را به زانو درآورد

عین‏ الدوله به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تلفن کرد که تقاضاها پذیرفته شده ولی کسی باور نکرد و هم‏چنان تهران در بحران و تعطیل بود و بر مهاجرین عبدالعظیم هم پیوسته اضافه می‌شد.

ادامه مطلب »
theme