آرشیو برچسب: آندلوس

شبکه‌های ماهواره‌ای و پروژه آندلوسیزه کردن ایران اسلامی

۷۱ درصد، ۴۰ درصد، ۵۰ درصد، ۳۸ درصد و ... ، آماری است که هر چند‌وقت یک‌بار از زبان یک مسئول یا از قول یک مرکز آماری، به عنوان میزان مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور مطرح می‌شود.

ادامه مطلب »
theme