آرشیو برچسب: آمریکا و اروپا

نامه رهبر معظم ایران برای من منشأ الهام است

تحریک احساسات اسلام‌هراسانه، بخشی از فرایند ضروری برای ایجاد محیط روانی آلوده و بیمارگون و جلب حمایت شهروندان از انجام عملیات‌های نظامی است.

ادامه مطلب »
theme