آرشیو برچسب: آمانو

تغییر ماهیت تدریجی استقلال به استثمار در فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی

ایده تشکیل آژانس اتمی ازسوی رئیس جمهور کشور آمریکا صورت گرفت؛ کشوری که یکی ازمعدود دارندگان سلاح اتمی در دنیا بود.

ادامه مطلب »
theme