آرشیو برچسب: آخوند خراسانی

بخش دوم/ آشنایی با احزاب و گروه‌های سیاسی معاصر ایران

نقش رهبری نهضت مشروطه بر عهده علما بود؛ مرحوم آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی -دو تن از مراجع درجه اول نجف- رهبران اصلی نهضت و علمای بلاد، رهبران محلی نهضت محسوب می‌شدند.

ادامه مطلب »
theme