آرشیو برچسب: آب و آتش

زن آمریکایی از تجربه برخورد با مردان ایرانی می‌گوید

«من در در پارک "آب و آتش" زنان جوانی را می‌دیدم که با چهره‌های آرایش کرده و "پوشش"های رنگارنگ خود، رژه می‌رفتند و مانند طاووسی که دم با شکوه خود را باز می‌کند، به دنبال جلب توجه مردها بودند.»

ادامه مطلب »
theme