آرشیو برچسب: YGL

مختصری درباره مکانیزم یارگیری سرویس‌های جاسوسی از میان نخبگان ایرانی

طی سال‌های اخیر از سوی دولت آمریکا شبکه‌ای جهانی متشکل از نخبگان موسوم به (Young Global Leaders (YGL به معنای رهبران جوان جهانی، زیر نظر «مجمع جهانی اقتصاد» شکل گرفته که به‌دنبال شبکه‌سازی بین‌المللی با اهداف مورد نظر دولت آمریکاست.

ادامه مطلب »

پشت پرده شبکه آمریکایی YGL در ایران؟

طی سال‌های اخیر از سوی دولت آمریکا شبکه‌ای جهانی متشکل از نخبگان موسوم به YGL (Young global leaders) به معنای رهبران جوان جهانی، زیر نظر مجمع جهانی اقتصاد شکل گرفته است.

ادامه مطلب »
theme