آرشیو برچسب: NDI

اتاق‌‌های فکری که آمریکا «وقف» اپوزیسیون‌سازی و کودتا کرده است +تصاویر

همزمان با کارزار مستمر برای بی‌ثبات‌سازی رژیم‌های غیرهمسو با آمریکا، نِد پیوسته در حال اعمال نفوذ بر انتخابات و براندازی دولت‌های متمایل به چپ و رژیم‌های دموکراتیک مخالف آمریکا در سرتاسر جهان بوده است.

ادامه مطلب »
theme