آرشیو برچسب: 28 مرداد 1332

سند ارتباط برادران شاه با دزد معروف

شخصی به نام راسخ که از دزدان بوده و سرقت‌های مهم به وسیله او انجام می‌شده و اخیراً دستگیر شده با والاحضرت شاهپور حمیدرضا و والاحضرت شاهپور محمودرضا آشنایی و آمد و رفت داشته است.

ادامه مطلب »
theme