آرشیو برچسب: 1948

صفحه‌ای دیگر از جنایات صهیونیست‌ها در «سرقت بزرگ کتاب»

از آوریل ۱۹۴۸ تا فوریه ۱۹۴۹ مأموران کتابخانۀ ملی، سی هزار جلد کتاب از‌ فلسطینی‌ها جمع‌آوری کردند. این عملیات، مشترکاً توسط ارتش و دانشگاه عبری اورشلیم انجام شد.

ادامه مطلب »
theme