آرشیو برچسب: 12 فروردین

۱۲ فروردین؛ از بزرگترین اعیاد مذهبى ملى

صبحگاه ۱۲ فروردین که روزِ نخستینِ حکومت اللّه است.از بزرگترین اعیاد مذهبى و ملى ما است. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند.

ادامه مطلب »
theme