آرشیو برچسب: گرمایش جهانی

از تغییرات اقلیمی تا نژادپرستی در آمریکا

برای افزایش گرمای زمین «هیچ توضیح جایگزین قانع کننده دیگری» جز «فعالیت های انسانی به خصوص آلودگی گازهای گلخانه ای» وجود ندارد.

ادامه مطلب »
theme