آرشیو برچسب: کمیته مشترک

مرکزی برای شکنجه هماهنگ نیروهای انقلابی

اوجگیری مبارزات انقلابی مردم در دهه چهل و پیدایش گروه‌های متعدد انقلابی با روشهای مبارزاتی متفاوت، رژیم پهلوی را مستأصل نموده بود.

ادامه مطلب »
theme