آرشیو برچسب: پایتخت5

عصبانیت وبسایت وابسته به CIA از سریال پایتخت!

با آنکه چند روزی از پایان پخش سریال پایتخت۵ میگذرد، ام هنوز واکنش‌ه به این مجموعه تلویزینوی بخصوص در فضای مجازی ادامه دارد.

ادامه مطلب »
theme