آرشیو برچسب: موسسه بازل

پاسخی کارشناسی به اشکال رضا پهلوی درباره گزارش موسسه بازل

صرف نظر از پرسش هایی که به راحتی می توان از رضا پهلوی در مقایسه وضعیت پولشویی و فساد اقتصادی میان حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی ایران پرسید، به ارائه یک پاسخ از سوی کارشناسان اقتصادی درباره گزارش اخیر موسسه بازل پرداخته می شود.

ادامه مطلب »
theme