آرشیو برچسب: مستند دیالمه

در چهل سالگی انقلاب، خاندان سلطنت مظلوم شد!

از همان جملات نخست بد اختری نوزادهای واژگان، هویدا بود و هر دم شگفتی‌ام افزون‌تر می‌شد. فیلم سراپا ستایش فضایل فرهنگی درونخواران بی‌فرهنگ بود.

ادامه مطلب »
theme