آرشیو برچسب: محمدرضاپهلوی

کودتای سیاه| نقش پلنگ سیاه پهلوی در کودتای ۲۸ مرداد

اشرف پهلوی قدرتمند ترین زن دوران پهلوی بود و زمانی که یکی از روزنامه نویسان فرانسوی به او لقب پلنگ سیاه داد او از این لقب استقبال کرد آن را متناسب با خلقیات خود می‌داند.

ادامه مطلب »
theme