آرشیو برچسب: غربگرایان

تشکیک در انتخابات؛ گزینه دوم روی میز

جالب اینکه این شخصیت ها تا قبل انتخابات که رویای پیروزی را در ذهن خود مرور می کردند هیچ گونه اضهار نظری در خصوص انتخابات ایران نمی کردند ولی به محض مسجل شدن شکست غربگرایان در این انتخابات اکنون دم از تقلب در انتخابات می زنند.

ادامه مطلب »
theme