آرشیو برچسب: شبکه عربی الحوار

مهمترین برگ برنده ایران در منطقه غرب آسیا به روایت کارشناس شبکه عربی + فیلم

کارشناس شبکه الحوار، درباره فعالیت گسترده ایران در منطقه صحبت کرد.

ادامه مطلب »
theme