آرشیو برچسب: شارلوتزویل

برتری باوران سفیدپوست، زن ستیزان اینترنتی و رشد راست افراطی در آمریکا

برای یاس و سرخوردگی از جهان مدرن دلایل معتبر بسیار زیادی وجود دارند، ولی نارضایتی می تواند یک نفر را یا به سمت پذیرش سیاست های واپسگرایانه سوق دهد یا به سمت سیاست هایی ببرد که هدف آنها خلق آینده ای بهتر است.

ادامه مطلب »

بازگشت نژادپرستان به شارلوتزویل

تعدادی از نژادپرستان آمریکایی با در دست داشتن مشعل‌ در شهر شارلوتزویل تظاهرات کردند.

ادامه مطلب »
theme