آرشیو برچسب: سرهنگ معماریان

چه کسانی در دوران پهلوی به دنبال تجزیه ایران بودند

گزارش در زمان نخست‌وزیری شریف امامی تهیه شد که تیمسار رئیس دفتر در حاشیه آن پی‌نوشت‌هایی کرده و مهم‌ترین پی‌نوشت و نکته که در خاطر من مانده است مقایسه حکومت شریف امامی با حکومت آموزگار و هویدا بود.

ادامه مطلب »
theme