آرشیو برچسب: سجادی

فرجام تلخ کارکنان BBC؛ خوابیدن در گورستان‌های حاشیه لندن

شوربختانه این فرجام محتوم، محصول پیوستن به اردوی دشمن و ناخواسته یا خواسته خود را مُبدل کردن به ملعبه بازی های سیاسی دولتمردان وزارت خارجه انگلستان است.

ادامه مطلب »

تحلیلی بر تناقضات نامه شیخ فتنه

اینک و در عصر اطلاعات و در گستره صنعت دیجیتال و پهنای عصر اینترنت، لنت رانی و مبارزه طلبی از موضع دادگاه علنی بمنظور بیان «اسرار مگو» دیگر نه مسموع است و نه مقبول و حتی سویه قهرمانانه و متهورانه آن نیز از فروغ افتاده.

ادامه مطلب »

حکایت وطن به دوشان وطن فروش

در چنان برآیند و فرآیندی، آنانکه بین «وطن شان» و «تن شان» به وحدت تالیفی می رسند بالتبع «خواستگاه شان» را در مقام همان «خاستگاه شان» فهم کرده و برسمیت شناخته و در چنین حالتی «خیانت به وطن» در مسامحه آمیزترین شکل ممکن به امری اعتباری و بین الاذهانی مُبدل می گردد.

ادامه مطلب »

دیر رسیدید؛ تمام شد!

برخلاف ناصرالدین شاه که معتقد بود «همه چیزمان به همه چیزمان می آید»! شواهد امر موید آن است که لااقل در میانه اقشار لاابالی و غرب شیفته و هرهری مسلک مملکت مان «هیچ چیزشان به هیچ چیزشان نمی آید»!

ادامه مطلب »
theme