آرشیو برچسب: روز ملی عفاف و حجاب

الگوهای دختران ایرانی را دریابید؟

وقتی حرف از زن و نقش آن در جامعه می شود زبان ها بی محابا از ارزش والای آن سخن به میان می رانند اما در واقع وقتی به متن جامعه رجوع می کنی آنچه که کمتر بدان پرداخته می شود؛ نقش بی بدیل این عنصر خلاق هستی است.

ادامه مطلب »
theme