آرشیو برچسب: دانش بنیان

چیستی اقتصاد مقاومتی

اقتصادمقاومتی یعنی تحقق رشد اقتصادی مستمر و بالا، با پنج ویژگی: ۱.درونزا، ۲.برونگرا، ۳.مردمی، ۴.دانش بنیان، ۵.عدالت طلبانه

ادامه مطلب »
theme