آرشیو برچسب: بلوغ فکری

ماهواره ابزار اصلی جنگ رسانه‌ای

درست است که جنگ رسانه‌ای یکی از برجسته‌ترین جبهه‌های جنگ نرم و جنگ‌های بین المللی‌است و به طور عمده نسبت به جنگ‌های نظامی کاربرد بیشتری پیدا کرده است، اما این به آن مفهوم نیست که در سایر مواقع، جنگ رسانه‌ای در جریان نبوده یا مورد استفاده قرار نگرفته است.

ادامه مطلب »
theme