آرشیو برچسب: بزرگ‌نمایی

رمزگشایی از معمای پولی‌بودن BBC برای تمام کشورها غیر ایران!

پخش بی‌بی‌سی برای مردم دنیا با دریافت اشتراک است، اما چرا درباره مردم ایران این گونه نیست.

ادامه مطلب »
theme