آرشیو برچسب: برنامه ماه عسل

دو اشکال اساسی به ماه عسل و جمع آوری پول برای زندانیان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برنامه ماه عسل که با هدف آزادی زندانیان برگزار شد دو اشکال وارد بود یک بحث این بوده که مخاطب طوری تلقی کرده که همه این پول برای بدهکاران و محکومان جرایم غیر عمد است که به نظرم اشتباه بوده است و تذکر هم داده شد که شفاف به مردم بگویند.

ادامه مطلب »
theme