آرشیو برچسب: برنامه‌هاي مخرب

ماهواره در پی هویت‌زدایی و خانواده‌‌ ستیزی

تحلیلگر اسلامی عنوان کرد:تحکیم ستون خانواده بر عهده زنان است و آمار نشان می دهد که زنان بیش از مردان به تماشای برنامه های رسانه ای می نشینند.

ادامه مطلب »
theme