آرشیو برچسب: بردگان ملکه

آشنایی با کارکردهای باند رسانه‌ای نفوذی

چون مرحله استعدادیابی، عضوگیری و تربیت نیرو با هزینه سرشاخه‌های سیاسی داخل کشور صورت می‌گیرد، این روش برای بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی بسیار اقتصادی محسوب می‌شود.

ادامه مطلب »
theme