آرشیو برچسب: برده‌داری نوین

موشن‌گرافی|بردگان محروم آمریکایی

آمریکا با داشتن ۵درصد از جمعیت جهان صاحب ۲۵درصد از زندانیان جهان است که در شرایط سختی در زندانهای آمریکا با آنها رفتار می‌شود.

ادامه مطلب »
theme