آرشیو برچسب: بذرهای زمان

ابلیس بر عرشه کشتی نوح

یکی از اصول بنیادین اقتصاد لیبرالیستی، بر اختصاص منابع محدود به نیازهای نامحدود تاکید دارد.

ادامه مطلب »
theme