آرشیو برچسب: بدبختی

توطئه بهائیت برای حذف نام های مذهبی در ایران

بیشترین نام هایی که در حال حاضر توسط پیروان فرقه منحرف بهائیت با آن مبارزه می شود و آن را باعث به وجود آمدن بد بیاری، بد بختی، فقر، ناتوانی می دانند، نام های محمد، علی، مهدی و رضا است.

ادامه مطلب »
theme