آرشیو برچسب: باکره

تحریم یا مشارکت؛ ضد انقلاب گیج شده است

در پروسه اخیری که اپوزیسیون برانداز در هفته های اخیر در پیش گرفته است این جریان ها با هماهنگی قبلی از تمامی طرفداران و علاقه مندان به خود خواسته اند که در انتخابات شرکت کنند و با انواع مطالب و برنامه ها در رسانه های خود مردم ایران را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند .

ادامه مطلب »
theme