آرشیو برچسب: بازار آمریکا

سلطه ۱۱ شرکت بر بخش عمده بازار آمریکا

با وجود تنوع حق انتخاب های موجود در بازار مصرفی، فقط چند شرکت بزرگ هستند که مالک بخش اعظمی از برندهای عمده هستند و به شکل موثری هر چه را که ما خریداری می کنیم در کنترل خود دارند.

ادامه مطلب »
theme