آرشیو برچسب: بازارهای نفت ایران

روایت محمدرضا پهلوی از کودتای ۲۸ مرداد

نتیجه اعمال مصدق (که می‌خواست ایران را از سلطه نفوذ انگلیسیها نجات دهد) این شد که انگلیس‌ها تسلط خود را بر بازارهای نفت ایران همچنان حفظ کردند، حال آنکه از این منابع دیگر حتی یک دینار عاید ایران نمی‌شد.

ادامه مطلب »
theme