آرشیو برچسب: ایکل بارنت

لیبرال دموکراسی در حال زوال است

پروفسور «مایکل بارنت» با توجه به نشانه‎هایی چون زوال رسانه‎های سنتی و افزایش سطح نابرابری در جوامع غربی، از دشواری برای حفظ نظام دموکراتیک سخن گفت.

ادامه مطلب »
theme