آرشیو برچسب: ایران را باید دید

ایرانی که هست و ایرانی که نشان می‌دهند

در بلند مدت می توان انتظار داشت که نگاه های غالب در تصویرسازی غلط امنیتی از ایران- که متعلق به رسانه های مجازی، تصویری و نوشتاری غربی-صهیونیستی است.

ادامه مطلب »
theme