آرشیو برچسب: اکبر خوشکوشک

کارناوال عصر عاشورای سال ۷۶ را شما راه انداختید

ما و دوست عزیزت جناب دکتر مهدی خزعلی که برنامه هویت و فیلم عصر عاشورا (را ساخته اید) از گذشته خود توبه کرده اید؟ هر دو شما دنبال شامورتی بازی هستید و می خو اهید بگویید ما نبودیم.

ادامه مطلب »
theme