آرشیو برچسب: اپتیک

کارنامه محصول جدید ایرانی بهتر از تجهیزات روز ارتش آمریکا+عکس

سامانه Ranger HRC، سیستم مورد استفاده نیروی دریایی آمریکا است که توان شناسایی اهداف در فاصله ۲۰کیلومتری دارد در حالی که محصول ایرانی، حدودا ۱۰ کیلومتر بیش از نمونه آمریکایی، توانایی کشف اهداف را دارد.

ادامه مطلب »
theme