آرشیو برچسب: اوضاع بهداشتی

جنگ بیولوژیک، حربه آمریکا برای نابودی یمنی‌ها

وخامت اوضاع بهداشتی در یمن نهادهای یبن المللی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان ملل را تهدید می‌کند بخصوص که تجاوز و محاصره ظلمانه ملت یمن، مصائب آنها را روز افزون کرده است.

ادامه مطلب »
theme