آرشیو برچسب: اوباما و مرکل

اروپا روی موج فاشیستی اسلام ستیزی

کار‌شناسان در این زمینه مطرح می‌کنند که تظاهرات جنبش پگیدا، محصول حربه سیستماتیکی است که بر اثر سیاست سیاستمداران و رسانه‌های آلمان و باندهای قدرت در این کشور علیه مسلمانان بوجود آمده است.

ادامه مطلب »
theme