آرشیو برچسب: اهرم قدرت

با وجود اتحاد اسرائیل و عربستان، بازهم ایران قدرت منطقه است

رابطه اسرائیل و کشور های سنی عرب هفته گذشته با توجه به انتقال کنترل دو جزیره تیران و صنافیر از مصر به عربستان، از نظر دیپلماتیکی و ژئوپولوتیکی افزایش یافته است.

ادامه مطلب »
theme