آرشیو برچسب: انقلاب مخملین

اهمیت اطلاعات و رسانه در حیات اجتماعی

اخیرا سازمان اطلاعات آمریکا (سـیـا) اسـنـاد خـود را دربـاره نـقـش خود در مـطـبـوعـات ایـران، قـبـل از کـودتـاى ۲۸ مـرداد، مـنـتـشـر کرده است که این نشان مى‌دهد برخى روزنامه‌ها با پول، هدایت و تغذیه سیا زمینه‌ساز کودتاى ۲۸ مرداد ۳۲ بوده‌اند.

ادامه مطلب »
theme