آرشیو برچسب: اندیشده آمریکایی

کارنگی: ابرقدرت رو به افول آمریکا ناتوان از مهار نفوذ ایران است

یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد: آمریکا ابرقدرت در حال افول است که برای محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران، فاقد راهبرد موثر است.

ادامه مطلب »
theme